Het notenlezen en ontwikkelen van muzikale kennis

* Cursus noten leren lezen voor koorzangers

 

Deze nieuwe cursus gaat binnenkort van start.

 

Helaas wordt in de "koorwereld" vaak gedacht dat het notenbeeld alleen is weggelegd voor gevorderden amateurs of professionals, maar het tegendeel is waar. Iedereen kan het notenbeeld leren. 

Notenschrift kun je vergelijken met een taal. De  muzikale kennis van de taal wordt uitgebreid, zodat je taal van de muziek beter leert  begrijpen.  

Het notenschrift samen met de computertaal zijn de enige internationale talen. Waar ook ter wereld het notenbeeld blijft gelijk.

Deze cursus is dan ook voor iedereen geschikt die geen kennis heeft van de muziektaal en bestaat uit 5 onderdelen.

Deel 1 

*Het herkennen van de notenbalk/muzieksleutels en plaatsen van de noten op muziekpapier.

Deel 2

*Leren kennen van verschillende ritmische figuren

Deel 3

Van blad zingen en herkennen van de noten

Deel 4

Herkennen van  voortekens en intervallen

Deel 5

Variatie van mineur en majeur